Pointwise Plugin SDK
CaeUnsGridModel Member List

This is the complete list of members for CaeUnsGridModel, including all inherited members.

appendEnumElementOrder(PWGM_ENUM_ELEMORDER order) constCaeUnsGridModel
blockCount() constCaeGridModel
CaeGridModel(PWGM_HGRIDMODEL model)CaeGridModelprotected
CaeGridModel(const CaeGridModel &src)CaeGridModelprotected
CaeUnsGridModel(PWGM_HGRIDMODEL model)CaeUnsGridModel
CaeUnsGridModel(const CaeUnsGridModel &src)CaeUnsGridModel
customIndexSchemeReady(CaeUnsCustomIndexHandler &handler) constCaeUnsGridModel
defaultEnumElementOrder() constCaeUnsGridModel
elementCount(PWGM_ELEMCOUNTS *pDetails=0) constCaeUnsElementGroupinline
elementCountImpl(PWGM_ELEMCOUNTS *pDetails) const =0CaeUnsElementGroupprotectedpure virtual
elemTypeStr(PWGM_ENUM_ELEMTYPE type)CaeUnsGridModelinlinestatic
enumElements(PWP_UINT32 ndx) constCaeUnsElementGroupinline
enumElementsImpl(PWP_UINT32 ndx) const =0CaeUnsElementGroupprotectedpure virtual
faceOrderStr(PWGM_ENUM_FACEORDER order)CaeUnsGridModelinlinestatic
firstElement() constCaeUnsElementGroupinline
getAttribute(const char *name, const char *&val, const char *defVal) constCaeGridModel
getAttribute(const char *name, PWP_UINT &val, PWP_UINT defVal) constCaeGridModel
getAttribute(const char *name, PWP_UINT32 &val, PWP_UINT32 defVal) constCaeGridModel
getAttribute(const char *name, PWP_INT &val, PWP_INT defVal) constCaeGridModel
getAttribute(const char *name, PWP_INT32 &val, PWP_INT32 defVal) constCaeGridModel
getAttribute(const char *name, PWP_REAL &val, PWP_REAL defVal) constCaeGridModel
getAttribute(const char *name, PWP_FLOAT &val, PWP_FLOAT defVal) constCaeGridModel
getAttribute(const char *name, bool &val, bool defVal) constCaeGridModel
getAttribute(const char *name, T &val) constCaeGridModelinline
getAttributeEnum(const char *name, const char *&val, const char *defVal) constCaeGridModel
model_CaeGridModelprotected
operator PWGM_HGRIDMODEL() constCaeGridModelinline
operator=(const CaeUnsGridModel &rhs)CaeUnsGridModel
CaeGridModel::operator=(const CaeGridModel &rhs)CaeGridModel
patchCount() constCaeUnsGridModel
streamFaces(PWGM_ENUM_FACEORDER order, CaeFaceStreamHandler &handler) constCaeUnsGridModel
vertexCount() constCaeUnsGridModel
~CaeGridModel()CaeGridModelprotected
~CaeUnsElementGroup()CaeUnsElementGroupinlinevirtual
~CaeUnsGridModel()CaeUnsGridModelvirtual